HOT HOT "Bổ sung phạm vi hành nghề không cần thực hành 18 tháng"

Theo Nghị Định mới nhất của Bộ Y tế - NĐ 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 - Bác sĩ có nhu cầu bổ sung phạm vi chuyên môn sẽ không cần phải thực hành thêm 18 tháng và có thể thực hiện chuyên khoa khác với chuyên khoa trong Chứng chỉ hành nghề - chỉ cần có giấy chứng nhận đào tạo theo quy định.

“Đối với các kỹ thuật chuyên môn thuộc chuyên khoa khác với chuyên khoa mà người hành nghề đã được ghi trong chứng chỉ hành nghề, người hành nghề được thực hiện kỹ thuật sau khi có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật chuyên môn đó do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp và được người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cho phép thực hiện bằng văn bản, mà không cần bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề.” – Khoản b, Điều 11, chương V, NĐ 155/2018/NĐ-CP.

Như vậy, để mở rộng phạm vi chuyên môn, các bác sĩ chỉ cần có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, đồng thời có giấy xác nhận cho phép thực hiện kỹ thuật đó của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở là đầy đủ, không cần phải thực hành 18 tháng như trước đây.

Đây là một điểm thuận lợi cho các bác sĩ khi muốn mở rộng phạm vi hoạt động chuyên môn, đặc biệt là trong thời gian gần đây – nhu cầu mở rộng phạm vi hoạt động sang chuyên môn Phẫu thuật thẩm mỹ là rất lớn – do đây là lĩnh vực đang rất được quan tâm khi nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng lên cùng với mức lương đáng mơ ước của ngành này.

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: khám chữa bệnh chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ.

Song song với sửa đổi điều kiện Bổ sung phạm vi hành nghề, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề cũng được thay đổi một số khoản. Theo đó, trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề - Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo phải có tối thiểu là 6 tháng.

“Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp với thời gian đào tạo tối thiểu là 6 tháng phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung.” – Khoản c, Điều 7, chương V - NĐ 155/2018/NĐ-CP.


Việc thay đổi điều kiện cấp và bổ sung chứng chỉ hành nghề là một trong những điều được ngành Y rất quan tâm. Các bác sĩ, điều dưỡng đang có ý định xin cấp chứng chỉ hành nghề hoặc bổ sung phạm vi hành nghề cần liên tục cập nhật thông tin các Nghị định – Thông tư mới nhất để trang bị cho mình kiến thức đầy đủ để quá trình mở rộng phạm vi chuyên môn diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn.