Hồ sơ xin giấy phép cấp chứng chỉ hành nghề y và quy trình thực hiện

 • Bác sĩ không có chứng chỉ hành nghề sẽ không được độc lập trong việc khám chữa bệnh và nếu có khám chữa bệnh thì những ca này không được thanh toán BHYT... khiến nhiều bệnh viện gặp khó. 
 • Chuẩn bị giấy tờ để nộp xin cấp CCHN nhưng nộp lên lại bị trả về vì thiếu giấy tờ..
 • Tự mình chuẩn bị cả đống giấy tờ mà lại không biết hỏi ai để biết thêm các quy định hiện có.

Đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng làm việc quá tải của các bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề và tỷ lệ chuyển tuyến cao. Nhận thấy những vấn đề đó, với kinh nghiệm cũng như hiểu biết của chúng tối. Bài viết sau đây mong là sẽ giải đáp được những vấn đề mà bạn đang gặp phải.

Nếu đã xác nhận có đủ các điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề, các cá nhân tiến hành chuẩn bị hồ sơ để được cấp chứng chỉ hành nghề. Hồ sơ này bao gồm cụ thể các loại giấy tờ sau: 
 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP kèm hai ảnh 04×06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;
 • Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, cá nhân cần chuẩn bị thêm bản sao có chứng thực hoặc công chứng các văn bằng chứng nhận về trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hay phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp hợp pháp; văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp.
 • Văn bản xác nhận đã hoàn thành hợp pháp quá trình thực hành nghề nghiệp tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Mẫu văn bản này cũng được quy định tại mẫu 02 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh mà cá nhân đó thực hành nghề nghiệp phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của các thông tin đã xác nhận. 
 • Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp nơi cư trú của người đề nghị xin cấp;
 • Giấy chứng nhận đã có đầy đủ sức khỏe để thực hành nghề nghiệp do cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện cấp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp. 
 • Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân công chứng hoặc chứng thực.
 • Sơ yếu lý lịch theo Mẫu 03 Phụ lục I Nghị định 109/2016/NĐ-CP có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú.

Quy trình xin cấp Chứng chỉ hành nghề

Điều 28 Luật khám chữa bệnh 2009 và điều 7 hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định về trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y được thực hiện như sau:

 • Bước 1: 

- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; Người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009; Người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế;

- Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Luật khám chữa bệnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Y tế tỉnh.

 • Bước 2: Trình tự xem xét đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

- Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan tiếp nhận hồ sơ) gửi cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung thêm những tài liệu nào, sửa đổi nội dung gì;

- Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Ngày tiếp nhận hồ sơ bổ sung được ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp chứng chỉ hành nghề trong thời gian quy định;

- Trường hợp người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã bổ sung hồ sơ nhưng không đúng với yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định ;

 • Bước 3: Thành lập hội đồng tư vấn

- Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội - nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.

- Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội – nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Bước 4: Cấp chứng chỉ hành nghề

- Chứng chỉ hành nghề do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 và theo mã số quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT và mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề. Phôi chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế quản lý và cung cấp.

- Bản sao chứng chỉ hành nghề và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề được lưu tại cơ quan cấp chứng chỉ hành nghề.

 • Để hỗ trợ khách hàng thực hiện việc xin cấp CCHN một cách nhanh chóng, với kinh nghiệm hơn 12 năm trong lĩnh vực hỗ trợ tư vấn thủ tục Y tế, Rolatex mang đến cho khách hàng gói dịch vụ sau:

DỊCH VỤ TƯ VẤN THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y DƯỢC

Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn các thủ tục liên quan đến CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC bao gồm:

 1. Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục để xin cấp chứng chỉ hành nghê Y, Dược
 2. Tư vấn những quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề
 3. Hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề như: Giấy xác nhận thời gian thực hành, mẫu đơn xin cấp….;
 4. Hỗ trợ cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan, xử lý mọi vấn đề phát sinh để ra được giấy phép trong thời gian sớm nhất.
 5. Nhận và bàn giao kết quả cho khách hàng

 CHÚNG TÔI CAM KẾT: XÚC TIẾN MỌI HOẠT ĐỘNG để ra được chứng chỉ hành nghề Y, Dược trong thời gian sớm nhất.

HÃY LIÊN HỆ với tổng đài tư vấn của chúng tôi theo số Hotline 096.229.3232 hoặc 0866.5959.32 để được tư vấn cụ thể.Bài viết mới nhất

Về chúng tôi

Công ty cổ phần ROLATEX chuyên tư vấn và cung cấp các dịch vụ y tế. Rolatex tự hào là công ty mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực Y tế.

Trụ sở chính

Tòa nhà Vinahud, 536A Minh Khai
Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng
TP. Hà Nội

Phone & Email

Văn phòng