Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y

1) Thủ tục xin cấp Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh
* Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 41/2011/TT-BYT và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn.
- Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn đối với lương y hoặc giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.
- Giấy xác nhận quá trình thực hành.
* Cần lưu ý về quá trình thực hành:
- Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhân tại Việt Nam, trước khi được cấp Chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:
+ 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh đối với bác sĩ.
+ 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ.
+ 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
+ 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác.
- Phiếu lý lịch tư pháp (chỉ áp dụng khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp có hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định của Luật lý lịch tư pháp).


2) Thời gian dự kiến cấp chứng chỉ hành nghề:
- Không quá 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Không quá 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.