Điều kiện để hành nghề khám chữa bệnh y học gia đình

Ngày 21/8/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 21/2019/TT-BYT về việc hướng dẫn thí điểm về hoạt động y học gia đình.
Theo đó, bác sỹ muốn thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa hệ lâm sàng đã được cấp chứng chỉ hành nghề sau khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây::
- Có một trong các văn bằng bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ về chuyên ngành y học gia đình;
- Có giấy chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng;
- Có giấy chứng nhận theo học từng đợt với tổng thời gian tối thiểu 03 tháng các nội dung ghi trong giấy xác nhận hoặc tín chỉ hoặc chương trình đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình;
2. Bác sĩ đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và hiện đang khám, chữa bệnh y học gia đình trước ngày Thông tư này có hiệu lực:
Sẽ tiếp tục được hoạt động khám, chữa bệnh và phải có trách nhiệm tham gia đào tạo lại, đào tạo liên tục tối thiểu 03 tháng để cập nhật kiến thức về y học gia đình;
3. Bác sĩ y học dự phòng đã được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
Phải Có giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡng về y học gia đình tối thiểu 03 tháng sẽ được tham gia khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã, phường, thị trấn…
LIÊN HỆ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
Hotline: 096 35 22 786 hoặc 0866 5959 32
Email: hotro@tuyendungyduoc.vn