BẤT LỢI CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA: Bác sĩ phụ trách chuyên khoa bắt buộc phải làm việc cơ hữu tại Phòng khám

Căn cứ theo quy định cũ – Nghị định số 109/2016/NĐ-CP – số lượng nhân sự làm việc cơ hữu của phòng khám đa khoa chỉ cần đạt tỷ lệ ít nhất 50% là được – không nhất thiết phải là cán bộ phụ trách chuyên khoa của phòng khám:

“Nhân sự: Số lượng bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh hành nghề cơ hữu phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám đa khoa” – Điểm a, khoản 4, điều 25 NĐ 109/2016/NĐ-CP.

Tuy nhiên, theo quy định của Nghị định 155/2018/NĐ-CP mới nhất ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ lại yêu cầu bắt buộc người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng của phòng khám đa khoa bắt buộc phải làm việc cơ hữu tại phòng khám (tức là phải nằm trong ít nhất 50% đó).

“Nhân sự: Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) thuộc Phòng khám đa khoa phải là người làm việc cơ hữu tại phòng khám.” – Khoản 7, điều 11 NĐ 155/2018/NĐ-CP.


Điều này gây khó khăn không nhỏ cho các phòng khám gửi đề nghị thẩm định trước NĐ 155 cũng như các phòng khám đa khoa muốn thẩm định sau đó. Tuy nhiên, để có sự điều chỉnh hợp lý hơn, trong điều khoản chuyển tiếp có nêu rõ: “Các hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực ngày 12/11/2018 thì áp dụng theo quy định của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ” - Khoản 5, Điều 21 Điều khoản chuyển tiếp.

Như vậy, tất cả các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trước ngày 12/11/2018 vẫn có thể áp dụng theo quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016. Các đơn vị phòng khám đa khoa và các bác sĩ có thể yên tâm tuân thủ quy định và có thời gian để phân phối – điều chỉnh nhân sự theo Nghị định số 155/2018/NĐ-CP mới nhất và giảm tối thiểu sự ảnh hưởng tới hoạt động chung của phòng khám.


Mời các bác sĩ và đơn vị phòng khám chuyên khoa, đa khoa trên toàn quốc cập nhật các văn bản pháp luật thường xuyên tại Tuyendungyduoc.vn để có sự chủ động sớm nhất cho những dự định sắp tới của đơn vị.